1.

ترکیبات خاص اشعار صائب و بیدل بر اساس روابط نحوی و هستۀ معنایی ترکیب

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 41-64
خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پورالخاص؛ ولی علی منش

2.

نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-18
مهدیه اسدی؛ بیژن ظهیری ناو؛ شکرالله پورالخاص


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب