1.

بررسی نقد هیدگر درباره مفهوم زمان هگل

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 45-62
علی اصغر مصلح؛ حسین رستمی جلیلیان

2.

خاستگاه‌های واسازی در نیچه

دوره 5، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 93-114
علی اصغر مصلح؛ مهدی پارسا خانقاه

3.

زیباشناسی بنیادی در فلسفۀ هیدگر و حکمت دائویی

دوره 7، شماره 20، مهر 1394، صفحه 81-92
مرتضی گودرزی؛ علی اصغر مصلح

4.

مفهوم و نقش زمان در فلسفه ارنست بلوخ

دوره 14، شماره 34، مهر 1401، صفحه 1-21
سیدحسین هاشمی؛ علی اصغر مصلح

5.

واسازی به‌منزله یک استراتژی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1390، صفحه 59-72
علی اصغر مصلح؛ پارسا خانقاه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب