1.

بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 7، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 63-74
علی گنجعلی؛ آزاده صفار یزدی؛ منیره چنیانی؛ مهرداد لاهوتی؛ زهرا رضایی

2.

بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصارۀ متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium

دوره 8، شماره 29، مهر 1395، صفحه 37-52
مرجان جاویدی مقدم؛ منیره چنیانی؛ علی گنجعلی؛ مهرداد لاهوتی

3.

بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی

دوره 8، شماره 30، دی 1395، صفحه 27-42
سیده سارا حسینی؛ منیره چنیانی؛ مهرداد لاهوتی؛ علی گنجعلی

4.

تأثیر EDTA به عنوان همبندکننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.).

دوره 5، شماره 17، دی 1392، صفحه 1-14
ژاله حسانی؛ علی گنجعلی؛ پروانه ابریشم‌چی؛ حمید اجتهادی

5.

تأثیر الیسیتورهای متیل‏جاسمونات و سالیسیلیک‌اسید بر میزان تولید متابولیت‏های ثانویه و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در شرایط in vitro‏

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 61-76
ملیحه هاشمیان؛ علی گنجعلی؛ منیره چنیانی

6.

تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.) بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف‌های هرز تک‌لپه و دولپه

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 69-82
محترم اسمعیلی فریمان؛ علی گنجعلی؛ منیره چنیانی

7.

تأثیر محلول‌پاشی متانول بر ویژگی‌های فتوسنتزی، فلوئورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 18، اسفند 1392، صفحه 115-132
سعیدرضا حسین‌زاده؛ اعظم سلیمی؛ علی گنجعلی؛ راهله احمدپور

8.

مطالعه ریزازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از کشت جوانه انتهایی

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 89-100
معصومه مدرس؛ مهرداد لاهوتی؛ علی گنجعلی؛ جواد اصیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب