1.

بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-16
عبدالمجید محمدی؛ بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ عبدالرئوف شاهوزئی

2.

بررسی تغییرات مکانی فرود مدیترانه

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 79-92
بهلول علیجانی؛ حسین نظاماتی

3.

طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 219-246
پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب