1.

آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر 1 جولای 2008 ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 263-276
صیاد اصغری؛ سعید جهانبخش؛ محمود خسروی؛ بتول زینالی؛ محمود خسروی؛ خلیل ولی زاده؛ سعید جهانبخش

2.

پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-100
محمود خسروی؛ محسن آرمش

3.

تأثیرات بالقوۀ تغییر اقلیم در توریسم سواحل جنوبی ایران بر پایۀ طرح اطلاعات اقلیمی گردشگری

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 21-34
زهرا کریمی؛ حمید نظری پور؛ محمود خسروی

4.

تأثیر فعالیت های خورشیدی بر بارش استان گلستان طی دورهای آماری 1961 تا 2005

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 33-46
سیده سمیرا میردیلمی؛ محمود خسروی

5.

تجزیه و تحلیل ناهنجاری‌های اقلیمی موثر بر فرایند بیابان‌زایی در منطقه خضرآباد یزد

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 69-94
حسین نگارش؛ حسن فلاح فیروزآباد؛ محمود خسروی

6.

شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 29-44
حمید نظری پور؛ محمود خسروی

7.

طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 219-246
پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب