1.

احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی

دوره 28، شماره 3، مهر 1396، صفحه 25-40
سید صمد بهشتی؛ محمد حقمرادی

2.

بررسی وضعیت ادراک از فساد و عوامل مرتبط با آن مطالعۀ شهروندان شهر سرپل‌‌‎ذهاب

دوره 31، شماره 4، دی 1399، صفحه 45-72
سید صمد بهشتی؛ احسان خانمحمدی

3.

ظهور تمارض اجتماعی در زندگی روزمره مورد مطالعه: تعاملات میان کارکنان و مراجعان مجتمع شمارۀ 10 مرکز شورای حل اختلاف شهر تهران

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 77-100
امیر عیسی ملکی؛ سید صمد بهشتی؛ آرمان حیدری

4.

واکاوی جامعه‌شناختی بسترهای فلات‌زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران برمبنای نظریۀ زمینه‌ای

دوره 31، شماره 2، تیر 1399، صفحه 95-122
آرمان حیدری؛ سید صمد بهشتی؛ مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواح

5.

واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری فساد دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران (مورد مطالعه؛ دانشگاه‎‍های شیراز و یاسوج)

دوره 34، شماره 4، دی 1402، صفحه 25-56
نوید پناهی نژاد؛ سید صمد بهشتی؛ رامین مرادی؛ یاسر رستگار

6.

واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری و شیوع فساد در نظام بهداشت و درمان ایران

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 71-100
عاطفه مدبرنژاد؛ سید صمد بهشتی؛ وحید قاسمی؛ رامین مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب