1.

بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری

دوره 31، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-20
سعیده میرابی؛ حسین میرزائی؛ غلامرضا حسنی درمیان

2.

بررسی عمومیت شیوه‌های مدیریت اقتصادی خانواده در مشهد و عوامل مؤثر بر آن

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 111-132
رها شکفته؛ حسین میرزائی؛ علی اکبر مجدی

3.

تحلیل نقش اعتماد بین‌فردی در مبادلات اقتصادی

دوره 30، شماره 4، دی 1398، صفحه 77-96
مسعود زارع مهرجردی؛ حسین میرزائی؛ غلام رضا حسنی در میان

4.

فراتحلیل مطالعات رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی در دو دهۀ اخیر ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1402، صفحه 129-146
حسین میرزائی؛ محمدمهدی نمازی

5.

نظام‌های ارزشی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان پسر متوسطه شهر میاندوآب در سال تحصیلی91-1390)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 113-123
بابک نظری؛ حسین میرزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب