1.

تبیین رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران

دوره 25، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 51-70
فاطمه منصوریان؛ خدیجه سفیری

2.

عملکرد کودکان در فعالیت‌های مشارکتی محیط‌زیستی؛ موردکاوی محلۀ سنبلستان اصفهان

دوره 32، شماره 2، تیر 1400، صفحه 151-173
مهری شاه زیدی؛ خدیجه سفیری؛ حسین ایمانی جاجرمی

3.

فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 37-74
خدیجه سفیری؛ ذبیح اله صدفی

4.

مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاههای شهر تهران و

دوره 20، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-34
خدیجه سفیری؛ مریم صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب