1.

ارزیابی تغییرات زمانی وقوع زلزله‌های ایران و آذربایجان در ارتباط با فعالیت‌های خورشیدی

دوره 25، شماره 98، خرداد 1389، صفحه 1-28
معصومه عدالت دوست؛ سعید جهانبخش؛ شهاب الدین واثق ملکی

2.

بررسی ارتباط بین پارامترهای مهم ابر و بارش روزانه در ایران

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 23-42
علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ سعید جهانبخش؛ احمد رضا قاسمی

3.

بررسی تاثیر پدیده دو قطبی دمایی اقیانوس هند بر تغییرپذیری بارش‌های فصلی استان‌های جنوبی کشور

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 27-46
هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ فرناز پوراصغر

4.

بررسی تغییرات زمانی و مکانی مقدار پوشش ابر در ایران

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 85-102
احمدرضا قاسمی؛ علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ سعید جهانبخش

5.

تحلیل سینوپتیکی یخبندان‌های بهاره تبریز (مطالعه موردی: سرمای بهار 1382 و 1383)

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 1-24
احمدرضا قاسمی؛ سعید جهانبخش؛ سمیه رضایی؛ سعید جهانبخش؛ معصومه تدیّنی

6.

دریاچه ارومیه، شاخصی کلاسیک از ارتباط بین لکه‌های خورشیدی و اقلیم در شمال غرب ایران

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 49-76
معصومه تدینی؛ سعید جهانبخش؛ معصومه عدالت‌دوست؛ سعید جهانبخش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب