1.

تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394، صفحه 65-82
حسین بلوچی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین فارسی زاده؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ عباسعلی رستگار

2.

قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-14
حسین بلوچی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ طهمورث حسنقلی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب