1.

ارتباط بین پارامترهای زیستگاهی و تنوع گونه‌ای سخت‌بال‌پوشان خانوادۀ کارابیده (Coleoptera: Carabidae)، مطالعۀ موردی استان البرز

دوره 14، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 37-50
آرش اشکوب؛ جاماسب نوذری؛ سهیل ایگدری

2.

استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی در ارزیابی دوشکلی جنسی گورماهی هرمزیAphaniops hormuzensis (Teimori, Esmaeili, Hamidan, Reichenbacher, 2018) در رودخانه‌‌های مهران و شور (حوضۀ هرمزگان)

دوره 12، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 35-44
عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ رضا نهاوندی

3.

بررسی تغییرات ریختی ماهی کفال طلایی Chelon auratus (Risso, 1810) در بخش جنوبی حوضۀ دریای کاسپین با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 15، شماره 55، شهریور 1402، صفحه 1-18
کیوان عباسی رنجبر؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ سیامک باقری؛ علینقی سرپناه؛ اکبر پورغلامی مقدم

4.

بررسی تغییرات شکل بدن در جمعیت‌های ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii De Filippii, 1863) در حوضه دریای خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 5، شماره 14، خرداد 1392، صفحه 1-8
سهیل ایگدری؛ اسماعیل اسماعیل زادگان؛ عالیه مداح

5.

بررسی تغییرات مورفومتریک کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota dresseri) در امتداد رشته‌کوه زاگرس

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 23-34
مسعود یوسفی؛ محمد کابلی؛ سهیل ایگدری؛ علیرضا محمدی؛ علی رضایی

6.

بررسی تنوع ریختی جمعیت‌های طبیعی سیچلایدماهیان ایرانی Iranocichla spp. در حوضۀ هرمزگان با استفاده از تکنیک ریخت‌سنجی هندسی

دوره 14، شماره 53، بهمن 1401، صفحه 1-16
منوچهر نصری؛ سهیل ایگدری؛ الهام جمشیدی

7.

بررسی تنوع ریختی و صفات تشخیصی جمعیت‌‌های ماهی نازک (Chondrostoma regium) در حوضه‌های آبی ایران

دوره 13، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 79-92
ندا داستانپور؛ سهیل ایگدری؛ حمید فرحمند؛ حامد موسوی ثابت

8.

بررسی دو شکلی جنسی در ویژگی‌های ریخت‌شناختی جمجمه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos Linnaeus, 1758) در ایران با روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 5، شماره 16، آبان 1392، صفحه 17-26
فرزانه قنبری؛ محمد کابلی؛ سهیل ایگدری؛ باقر نظام بلوچی

9.

بررسی روابط تبارزایی جنس Turcinoemacheilus در ایران براساس صفات استخوان‌‌شناسی

دوره 11، شماره 40، مهر 1398، صفحه 47-58
نسرین نیک مهر؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند

10.

بررسی مقایسه‌ای ریخت‌شناختی سه گونه از جنس Paracobitis با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی: با مروری بر وضعیت تاکسونومیک این جنس در ایران

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 1-12
امید جعفری؛ سهیل ایگدری؛ مریم نصراله پورمقدم؛ هاشم نوفرستی؛ حامد موسوی ثابت

11.

تبارزایی اعضای جنس مرواریدماهیAcanthobrama Heckel, 1843 (Leuciscidae) در آب‌های داخلی ایران براساس ویژگی‌های استخوان‌شناسی

دوره 15، شماره 56، آذر 1402، صفحه 29-40
سهیل ایگدری؛ فاطمه نصرتی؛ پریا جلیلی

12.

تحلیل ریخت‌سنجی هندسی فلس ماهیان برای شناسایی جنس، گونه و جمعیت‌ها مطالعه موردی خانواده کپورماهیان (Cyprinidae)

دوره 5، شماره 17، دی 1392، صفحه 1-8
سیده نرجس طباطبایی؛ سهیل ایگدری؛ ایرج هاشم‌زاده سقرلو؛ اصغر عبدلی

13.

توصیف ساختار استخوان‌شناسی سگ‌ماهی پارسی (Oxynoemacheilus persa)

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 1-16
پروین مفاخری؛ سهیل ایگدری؛ حمید فرحمند؛ سید حامد موسوی ثابت

14.

ریخت‌سنجی هندسی در جایگاه روشی مؤثر در بیان الگوهای ریختی، مطالعۀ موردی گونۀ شاه‌کولی سلال (Alburnus sellal Heckel, 1843) در زیرحوضه‌های رودخانه‌های زاب کوچک و سیروان، حوضۀ تیگریس

دوره 13، شماره 49، دی 1400، صفحه 1-10
زانیار غفوری؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر

15.

ریخت‌‌سنجی هندسی گاوماهی ایرانی Ponticola iranicus Vasil'eva, Mousavi-Sabet & Vasil'ev, 2015 در حوضۀ جنوبی دریای خزر

دوره 13، شماره 48، مهر 1400، صفحه 19-32
شقایق عسگردون؛ رحمان پاتیمار؛ کیاوش گلزاریان پور؛ سهیل ایگدری

16.

مطالعۀ تنوع ریختی جمعیت‌های سس‌‌ماهی کورا (Barbus lacerta Heckel, 1843) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی در حوضۀ رودخانۀ تیگریس

دوره 12، شماره 45، دی 1399، صفحه 49-56
ریحان میرمحمدی؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری

17.

ویژگی‌های تشخیصی در صفت‌های شمارشی و اندازشی سه گونه از جنس Acanthobrama در آب‌های داخلی ایران

دوره 10، شماره 36، مهر 1397، صفحه 49-58
کیوان عباسی رنجبر؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ علینقی سرپناهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب