1.

اثربخشی آموزش زوج‌ها مبتنی بر الگوی زوج درمانی شخصیتی ـ سیستمی بر سازگاری زناشویی ‏

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 83-106
سمیه موسوی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ رضوان السادات جزایری

2.

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانی با سرخوردگی زناشویی در زوجین

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 71-84
سمانه کوهی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی‌زاده

3.

تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد (ACT) بر بهبود اسنادهای ارتباطی زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان

دوره 6، شماره 2، آذر 1395، صفحه 53-64
راحله سبوحی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب