1.

بررسی اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه‌های سه‌هجایی با هجای آغازین CVCC در زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 61-82
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ روح الله یعقوبی؛ علی مالمیر

2.

بررسی مفهوم «بصیرت» در زبان قرآن در چارچوب معنی‌شناسی شناختی

دوره 3، شماره 5، آذر 1390، صفحه 19-34
شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا‌گل‌زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

3.

توزیع الگوهای وزن مورایی در انواع واژه‌های سه‌هجایی: نظریۀ مورایی

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 173-198
حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ حیات عامری

4.

محدودیت‌های واج‌آرایی در وام‌واژه‌های سه‌هجایی دارای توالی‌ سه‌همخوانی: رویکرد بهینگی

دوره 13، شماره 2، دی 1400، صفحه 125-142
حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو؛ حیات عامری

5.

مفهوم‌سازی‌های استعاریِ مبتنی بر مفاهیم «ایستادن» و «نشستن» در زبان قرآن

دوره 4، شماره 7، آذر 1391، صفحه 83-92
شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

6.

مقایسۀ همخوان‌های سایشی و انسدادی در خوشه با توالی آنها در مرز ترکیب بر اساس محل تولید و اندام‌های تولید فعال

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 139-156
پگاه آریایی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا گل زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب