1.

آواشناسی و واج‌شناسی دره زیروبمی در آهنگ گفتار فارسی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 119-136
مائده اژه ای؛ وحید صادقی؛ محمود بی‌جن خان

2.

بررسی کاهش واکه‌ای در زبان فارسی محاوره‌ای

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 35-48
شهین شیخ سنگ تجن؛ محمود بی‌جن خان

3.

تحلیل رسایی- بنیاد کاهش خوشه ‏های همخوانی در تلفظ کودکان فارسی‌زبان

دوره 4، شماره 6، مرداد 1391، صفحه 1-20
راضیه شجاعی؛ محمود بی‌جن خان

4.

خوشه‌های صامت پایانی در فارسی میانه و فارسی نو: قیاسی با سنجه محدودیت توالی رسایی

دوره 2، شماره 3، آذر 1389، صفحه 13-35
مهدی احمدی؛ محمود بی‌جن خان

5.

کاهش واکه ای در زبان فارسی بر اساس انگاره [AIU]

دوره 6، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 76-63
شهین شیخ سنگ تجن؛ محمود بی جن خان

6.

میزان تقابل واجی در زبان فارسی امروز

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 109-130
محمود بی‌جن خان؛ صدیقه روشن قنبری

7.

مقایسه صوت‌شناختی زمان شروع واک همخوان‌های انفجاری دهانی آغاز کلمه در تولید گفتار کودکان کاشت حلزون شنوایی شده و کودکان شنوا

دوره 4، شماره 7، آذر 1391، صفحه 93-106
رحیمه روح پرور؛ محمود بی جن خان؛ سعید حسن زاده؛ شهره جلایی؛ مجید اشرف گنجوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب