1.

بررسی اعتبار و پایایی مقیاس بزهکاری آینده‌نگر

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 73-96
اکبر علیوردی نیا؛ محمدرضا حسنی

2.

بررسی جامعه‌شناختی تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 101-128
اکبر علیوردی نیا؛ عاطفه ماجدی؛ سجاد عمرانی

3.

بررسی نگرش دانشجویان پسر نسبت به خشونت علیه زنان در بستر خانواده: آزمون تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز

دوره 4، شماره 3، بهمن 1394، صفحه 15-38
اکبر علیوردی نیا؛ مرجان حبیبی

4.

پیش درآمدی بر ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 45-58
اکبر علیوردی نیا؛ عرفان یونسی

5.

تحلیل اجتماعی نقش انگ زنی غیر رسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد (مخدر)

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-18
اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ آزاده جعفری

6.

کاربست تجربی نظریۀ فمینیسم رادیکال در تبیین نگرش دانشجویان به زن‌زنی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 53-78
اکبر علیوردی نیا؛ نگین عینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب