1.

بیوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد (غرب حوضه کپه داغ) بر اساس نانوفسیل‏های آهکی

دوره 33، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 69-84
اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ اعظم ماهانی پور

2.

بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند آبدراز بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شرق کپه داغ (برش قره‌سو)

دوره 32، شماره 3، مهر 1395، صفحه 93-108
نسیم موسوی؛ انوشیروان کنی؛ عبدالمجید موسوی نیا

3.

زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در طاقدیس سمند (زون ساختاری لرستان) براساس نانوفسیل‌های آهکی

دوره 33، شماره 3، آذر 1396، صفحه 37-60
سمیرا شهریاری؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ حسن امیری بختیار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب