1.

ارتباط رخساره های رسوبی با گسترش فرآیندهای دیاژنزی و کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی، جنوب غربی ایران

دوره 27، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 97-114
جواد هنرمند؛ ایرج مداحی

2.

بررسی رخساره های سنگی، محیط رسوبی و چینه شناسی توالی ها در سازند بورقان در شمال غرب خلیج فارس

دوره 25، شماره 2، آبان 1388، صفحه 135-150
جواد هنرمند؛ سید علی معلمی؛ مسعود لطف پور

3.

تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین دشت آبادان، جنوب غرب ایران

دوره 32، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-80
علی اسعدی؛ جواد هنرمند؛ علی معلمی؛ ایرج عبداللهی فرد

4.

تحلیل ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام (کنیاسین؟- سانتونین) در شمال‌باختری دشت آبادان

دوره 36، شماره 4، دی 1399، صفحه 109-134
نواب خدائی؛ پیمان رضائی؛ جواد هنرمند؛ ایرج عبدالهی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب