1.

بایوستراتیگرافی نانوفسیل­های آهکی اواخر مایستریشتین- ابتدای پالئوسن در برش شیخ مکان (یال شمال شرقی کبیرکوه)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 59-78
سید علی آقانباتی؛ محمد پرندآور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد پرندآور

2.

بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل‌های آهکی سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه‌داغ، برش چینه‌شناسی شیخ

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 57-66
انوشیروان لطفعلی کنی؛ اعظم ماهانی پور

3.

بررسی رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپتین پیشین بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و آمونیت‌ها در غرب منطقه کپه‌داغ

دوره 28، شماره 2، تیر 1391، صفحه 83-96
اعظم ماهانی پور؛ سید ناصر رئیس السادات؛ انوشیروان لطفعلی کنی

4.

بیوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد (غرب حوضه کپه داغ) بر اساس نانوفسیل‏های آهکی

دوره 33، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 69-84
اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ اعظم ماهانی پور

5.

زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شمال‌شرق شهرستان دهدشت (زون ایذه)

دوره 34، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 23-42
محبوبه فریدونپور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد داستانپور

6.

شواهدی از ثبت رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپسین پیشین (OAE1a) در کپه‌داغ مرکزی (برش قلعه‌زو) با تأکید بر اجتماعات نانوفسیلی

دوره 35، شماره 3، مهر 1398، صفحه 99-114
اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی2؛ اعظم ماهانی پور؛ امیرمحمد جمالی؛ فریبا فروغی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب