1.

اخلاق، عادات و رسوم ایرانیان از نگاه مأموران انگلیسی عصر ناصری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 153-178
شهاب شهیدانی؛ کبری مهدی نسب

2.

بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت (1356-1342 ش /1963-1977 م)

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 109-128
شهاب شهیدانی؛ سعید حیدری

3.

بررسی و تحلیل یادگارنویسی در بقعه پیربکران اصفهان از دوره ایلخانی تا عصر قاجار(1343 – 682 هـ .ق/1924- /1283م)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 45-64
اکبر شاهمندی؛ شهاب شهیدانی

4.

تأثیر پاپ و کشیشان مسیحی برمأموریتهای برادران شرلی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 49-64
مقصودعلی صادقی؛ شهاب شهیدانی

5.

مسائل مُد و خودآرایی زنان در نشریۀ اطلاعات بانوان (1336تا1340ش/1957تا1961م)

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 93-112
سودابه معظمی گودرزی؛ شهاب شهیدانی؛ جهانبخش ثواقب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب