1.

ارزیابی شاخص‌های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری (مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهر کرمان)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18
حسین غضنفرپور؛ یاسر صباحی گراغانی؛ مرتضی حسن زاده

2.

بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق 9گانه شهر شیراز با استفاده از مدل LQ در محیط GIS

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 63-82
علی اصغر عبدالهی؛ حسین غضنفرپور؛ زهره رضایی

3.

برنامه‌ریزی راهبردی سفرهای درون شهری ایمن و روان با تاکید بر اهداف سفر مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهرکرمان

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 107-130
حسین غضنفرپور؛ مسلم قاسمی؛ محمد رحیمی

4.

برنامه‌ریزی فضاهای شهری برای تأمین نیازهای معلولان و جانبازان نمونة پژوهش: منطقة دو شهری کرمان

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 163-186
حسین غضنفرپور؛ علی اصغر عبد الهی؛ فیروزه مراد زاده

5.

سطح بندی و میزان توسعه یافتگی خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان‌های استان کرمان با استفاده از شاخص‌های تمرکز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-18
حسین غضنفرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب