1.

تخمین آنلاین حد پایداری ولتاژ به کمک سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی بهینه‌شده و تبدیل موجک مبتنی بر تحلیل مؤلفۀ اساسی

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 83-102
امین قاقیش پور؛ امانگلدی کوچکی؛ مسعود رادمهر

2.

تشخیص جزیره در شبکة توزیع مبتنی بر تبدیل S گسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 27-54
سولگون سلیمی؛ امانگلدی کوچکی

3.

حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبدیل S گسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان بهینه‌شده با الگوریتم زنبورعسل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 41-54
امانگلدی کوچکی؛ علی اکبر عبدوس؛ قاسم میربابایی رکنی

4.

رله‌های اضافه جریان جهتی جریان تنها با استفاده از اپراتور انرژی تیجر

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 95-110
هادیه سادات حسینی؛ امانگلدی کوچکی؛ سیدحسین حسینیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب