1.

ارایه یک فیلتر ترکیبی هوشمند فازی برای حذف نویز تصاویر پزشکی

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 47-54
سمیه علی اکبری دهکردی؛ محمد قاسم زاده؛ ولی درهمی

2.

شبکه‌های تخاصمی مولد تغییراتی برای جلوگیری از فروافتادگی حالت

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 75-86
مهدی جاماسب خلاری؛ ولی درهمی؛ مهدی یزدیان دهکردی

3.

واترمارکینگ وفقی تصاویر دیجیتال مبتنی بر یادگیری ماشینی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 47-64
پیمان نفیسی فرد؛ ولی درهمی؛ علی محمد لطیف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب