دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 70، تابستان 1397  XML

1

دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی (70)، تابستان 1397


2

تعیین پتانسیل مکان‌های مناسب ذخیرة بارش با استفاده از ‏GIS‏ و تحلیل سلسله‌مراتبی ‏‏(‏AHP‏)‏ ‏(مطالعة موردی: حوضة آبخیز سودجان)‏

صفحه 1-12
عیسی صاقی؛ رضا قضاوی

3

ژئوپلیتیک شهری و تبیین مفهوم رقابت

صفحه 13-34
زهرا احمدی پور؛ میثم میرزائی تبار

4

تبیین مفهوم فضای جغرافیایی در مکاتب روش‌شناسی اثبات‌گرا و هرمنوتیک

صفحه 35-54
احسان لشگری تفرشی

5

ارزیابی پتانسیل‌های فرسایشی حوضة ماهیدشت با استفاده از مدل اسلمسا (SLEMSA)

صفحه 55-68
طیبه کیانی؛ فریده صفاکیش؛ منیره لطفی

6

تحلیل و ارزیابی سامانة اتوبوس‌های سریع‌السیر (‏BRT‏)‏ شهر اصفهان براساس استانداردهای ‏مؤسسة ‏ITDP

صفحه 69-90
رضا مختاری ملک آبادی

7

واکاوی اثر گرمایش جهانی بر منطقة کم‌فشار سودان ـ دریای سرخ و ارتباط آن با بارش‌های جنوب غرب ایران

صفحه 91-112
محمدامین حیدری؛ فرامرز خوش اخلاق

8

بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال

صفحه 113-128
لادن خدری غریبوند؛ منیژه قهرودی تالی؛ فاطمه سبکخیز؛ عادل سپهر

9

پهنه‌بندی توسعة کارست سطحی با استفاده از مدل آنتروپی مطالعة موردی: تودة کوهستانی پرآو ـ بیستون

صفحه 129-140
مژگان انتظاری؛ یوسف آقایی پور

10

ارزیابی کمّی فرسایش آبی خاک با مدل EPM (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بدرانلو)

صفحه 141-158
تیمور جعفری؛ مهناز ناعمی؛ احمد ذاکریان

11

پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون

صفحه 159-172
صمد فتوحی؛ احسان عطایی کیا؛ داریوش رحیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.