دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 79-90  XML

1

شناسنامه علمی: سال سوم، شماره دوم، پیاپی 10 تابستان 1396

پژوهش نامه روانشناسی مثبت
صفحه 0-0

2

بررسی رابطة ذهن‌آگاهی با بهزیستی روانشناختی: نقش تنظیم التزام راهبردی و عزت نفس

پژوهش نامه روانشناسی مثبت
صفحه 1-18
سیروس عالیپور؛ سیمین زغیبی قناد

3

تأثیرآموزش مثبت‌نگر گروهی بر پیوند با مدرسه در دانش‌آموزان دختردوره متوسطه

پژوهش نامه روانشناسی مثبت
صفحه 19-36
مسعود صادقی؛ زینب بیرانوند

4

اثربخشی درمان کیفیت زندگی بر مهرورزی به خود و چشم‌انداز زمانی به آینده در زنان یائسه

پژوهش نامه روانشناسی مثبت
صفحه 37-52
فروغ جعفری

5

پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه‌های سرمایۀ روانشناختی و مؤلفه‌های نگرش معنوی

پژوهش نامه روانشناسی مثبت
صفحه 53-66
زهره وحیدی؛ رضا جعفری هرندی

6

نقش عفو، سپاسگزاری و تواضع در پیش بینی بهزیستی روانی سالمندان

پژوهش نامه روانشناسی مثبت
صفحه 67-78
زهرا دشت بزرگی

7

بررسی نقش واسطۀ خودکارآمدی تغییر در رابطۀ بین سرمایۀ روانشناختی و تعهد به تغییر

پژوهش نامه روانشناسی مثبت
صفحه 79-90
عادل زاهد بابلان؛ غفار کریمیان پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.