دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 27، زمستان 1396  XML

1

سال هفتم، شماره چهارم، شماره پیاپی(27) زمستان 1396


2

اثر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد خرید با نقش میانجی‌ حالات درونی مصرف‌کنندگان

صفحه 1-22
محمد رضا کریمی علویجه؛ رکسانا علی طلب

3

طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان

صفحه 23-40
محمد رحیم اسفیدانی؛ محسن نظری؛ محمد آقایی؛ حامد عبدالعلی

4

شناسایی و برتری‌یابی کار‌‌کردهای رسانه‌‌های اجتماعی در شرکت‌‌های کوچک و متوسط از دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی

صفحه 41-56
مریم اخوان خرازیان؛ سید هادی شریفی الحسینی

5

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر)

صفحه 57-76
مجید اسماعیل پور؛ امراله صیادی؛ مرضیه دلواری؛ سولماز موسوی شورگلی

6

تأثیر جان‌بخشی به نمانمانام (برند) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت نمانام بر استفاده‌کنندگان خودروهای داخلی

صفحه 77-94
سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی؛ احمد کریم پور

7

بررسی تأثیر فناوری‌ اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به ‌منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب)

صفحه 95-116
ساناز شفیعی؛ علی رجب زاده قطرمی؛ علیرضا حسن زاده؛ سعید جهانیان

8

بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل‌گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد الکترونیکی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران)

صفحه 117-144
هادی تیموری؛ مریم گودرزوند چگینی

9

تحلیل نقش بازارمحوری بر عملکرد بیمارستان‌ها با تأکید بر نقش هویت برند سازمان؛ مطالعة موردی: بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان

صفحه 145-156
فرزانه محمدی

10

تدوین الگوی جایگذاری نام تجاری با رویکرد مبتنی بر نظریة داده‌بنیان

صفحه 157-172
سید محمد طباطبایی نسب؛ سمیرا مدنی؛ طاهره اشرفی عقدا

11

بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف‌کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT)

صفحه 173-194
سهیلا خدامی؛ حسین نوروزی؛ مهسا مروتی شانجانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.