دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 69، بهار 1397 (جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 69، شماره اول، بهار 1397)  XML

1

سال بیست و نهم، شماره پیاپی 69، شماره اول، بهار 1397


2

بررسی اثرات رقابت‌های درون‌گروهی بر توسعة محلی (مورد مطالعه: شهر زرنق در استان آذربایجان شرقی)

صفحه 1-18
موسی عنبری؛ مهدی ولی نسب

3

تحلیل جامعه شناختی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی (موردمطالعه: شهر اصفهان)

صفحه 18-40
ابراهیم انصاری؛ مسعود کیانپور؛ پری عطایی

4

الگوی ساختاری عوامل‌ مؤثر بر درک ساکنان بومی نسبت به حمایت از توسعۀ پایدار گردشگری در مجموعۀ تخت‌جمشید

صفحه 41-62
محمد نجارزاده؛ مجید نعمت الهی

5

بررسی رابطة بین فرایند جامعه‌پذیری دانشگاهی با پایبندی به اخلاق پژوهش (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)

صفحه 63-86
محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ علی بوداقی

6

بررسی رابطه دسترسی به کالاهای هنری و خدمات فرهنگی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (‌مطالعه شهروندان اصفهانی)

صفحه 87-106
رضا اسماعیلی؛ سحر فائقی؛ بهمن باینگانی

7

گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی دانشجویان استان کردستان برپایة متغیر‌های اجتماعی - فرهنگی

صفحه 107-128
یعقوب احمدی؛ حسین محمدزاده؛ ابوبکر مجیدی

8

تبیین جامعه‌شناختی اثر نقش‌های جنسیتی بر افسردگی باتأکیدبر مفهوم خودخاموشی

صفحه 129-146
محمداسماعیل ریاحی؛ زینب محمودآبادی

9

گونه‌های مختلف ارزش‌های خانوادگی و همبسته‌های اقتصادی اجتماعی آن در شهر تهران

صفحه 147-166
فاطمه مدیری

10

تحلیل جامعه‌شناختی سلامت اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 30 سال در شهرستان قاین)

صفحه 167-188
محمد حسن شربتیان؛ نفیسه ایمنی

11

بررسی نقش میانجی دینداری در تحلیل عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان

صفحه 189-206
مهدی قاسمی؛ محمد بادسار؛ سهیلا فتحی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.