کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 13

1

اثر تنش شوری بر رشد، پرولین، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و کارآیی فتوسیستم II در ارقام حساس و مقاوم برنج

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 85-96
ناهید حبیب‌الهی؛ مجید مهدیه؛ محمدرضا امیرجانی

2

اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو توده طالبی بومی ایران

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 1-14
هادی لطفی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی

3

اثر تنش کمبود آب بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه زنیان (Carum copticum)

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 25-38
رؤیا رضوی‌زاده؛ مهدیه شفقت؛ شهلا نجفی

4

اثر رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis)

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-24
فرنوش صبوری؛ علیرضا سیروس مهر؛ حسین گرگینی شبانکاره

5

اثر متیل جاسمونات و غلظت‌های مختلف یون کلر بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و مقدار پرولین در گیاه توتون واریته‌ کوکر ٣٤٧

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 51-62
محمدرضا تیزهوش جلالی؛ جنت سرمد؛ اکبر نورسته‌نیا؛ محسن زواره؛ مهیار مشتاقی

6

بررسی اثر کمبود آب بر شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و میزان پرولین در شش ژنوتیپ جو و رابطه آن با دمای آسمانه (Canopy) و عملکرد

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 51-62
ابراهیم ممنوعی؛ رئوف سید شریفی

7

بررسی برخی از ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک گیاه Michauxia laevigata در دو مرحله رویشی و زایشی

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 27-38
وهب جعفریان؛ آرزو تعللی

8

بررسی پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک اندام هوایی و زیرزمینی گیاه لیلکی (Gleditschia caspica) در برابر تنش شوری

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12
اصغر مصلح ارانی؛ آذر رفیعی؛ آفاق تابنده؛ حمید رضا عظیم زاده

9

بررسی تغییرات برخی عوامل رشد گیاهچه‌های توتون (Nicotiana tabacum) در شرایط تنش خشکی با استفاده از نانوکلات پتاسیم

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 95-113
اکبر نورسته‌نیا؛ سمرقند واله

10

تأثیر فلز سنگین کروم بر میزان تجمع، عوامل رشد و القا تنش اکسیداتیو در اندام هوایی گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus)

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 97-114
پریا سادات پیروز؛ خسرو منوچهری کلانتری

11

مطالعه اثر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های رشد در سه گونه از جنس اسپرس (Onobrychis) در ایران

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 69-82
رؤیا کرمیان؛ صدیقه عطایی برازنده

12

مطالعه واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن Agrostis stolonifera و Festuca arundinacea Schreb. نسبت به تنش خشکی

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 105-116
ایوب ملااحمد نالوسی؛ عبداله حاتم‌زاده؛ محمود قاسم‌‌نژاد؛ محمد‌حسن علی بیگلویی

13

مقایسۀ پاسخ‌های فیزیولوژیک کتان (Linum usitatissimum L.) به تنش خشکی و شوری و محلول‌پاشی با اسید سالیسیلیک

زیست‌شناسی گیاهی ایران
دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 39-62
محسن موحدی دهنوی؛ نسرین نیکنام؛ یعقوب بهزادی؛ رهام محتشمی؛ رضا باقریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.