کلیدواژه‌ها = زمین‌لغزش
تعداد مقالات: 7

1

ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش در حوضه‌های کوهستانی نیمه خشک، با استفاده از روش‌های آماری و مدل وزنی شاهد (مطالعه موردی: حوضه زهکشی سعیدآباد چای – شمال‌غرب ایران)

تحقیقات جغرافیایی(توقف انتشار)
دوره 27، شماره 106، بهار 1391، صفحه 21-44
فریبا کرمی

2

ارزیابی کارایی عوامل ژئومورفومتریک در افزایش درستی نقشه‌های پهنه‌بندی حساسیت ‏زمین‌لغزش (مطالعۀ موردی: حوضۀ دزعلیا، استان اصفهان)‏

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 111-130
کورش شیرانی

3

ارزیابی و مقایسه دقت و صحت AHP کارشناسی و AHP تلفیقی در پهنه‌بندی خطر رخداد زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه رودخانه ماربر),.

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 185-206
محمود سلطانیان؛ کورش شیرانی؛ مسعود علیمرادی

4

پهنه بندی حساسیت خطروقوع زمین لغزش با استفاده از مدل احتمالاتی وزن واقعه(تئوری بیزین)؛مطالعه موردی:حوضه آبخیز بار نیشابور

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دوره 25، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 125-144
شهرام بهرامی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمود حبیب اللهیان؛ مجید ابراهیمی

5

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره‌مکانی (SMCE) )مطالعه موردی: حوضه‌آبخیز شهرستان بن استان چهارمحال‌وبختیاری(

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 105-116
علیرضا طیبا؛ علی اکبر جمالی؛ مریم داداشی؛ سیده فاطمه نوربخش؛ علی اکبر جمالی؛ علی حسن آبادی

6

تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری‌ چندمعیاره با روش رگرسیون لجستیک برای بررسی مناطق حساس به وقوع زمین‌لغزش در حوضۀ زیلبیرچای

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-52
محمدرضا نیکجو؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ صغری اندریانی

7

مدل سازی ارتباط بین مساحت و حجم زمین لغزش‌ مطالعه موردی: حوضه بقیع نیشابور

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 81-98
ابوالقاسم امیراحمدی؛ الهه اکبری؛ سیما پورهاشمی؛ الهه اکبری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.