کلیدواژه‌ها = ارتفاع ژئوپتانسیل
تعداد مقالات: 10

1

بررسی همدید کنش Iهای چرخندی بر روی ایران

تحقیقات جغرافیایی(توقف انتشار)
دوره 29، شماره 115، تابستان 1393، صفحه 97-112
سعید موحدی؛ رضا کاوسی

2

پیش‌یابی دمای شمال غرب ایران و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

آب و هواشناسی کاربردی
دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-32
عبدالحسین عادل زاده

3

پیش‌یابی میانگین روزانۀ دما در کرانه‌های جنوبی دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-144
ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ محمد حسینی؛ عبدالحسین عادل زاده

4

تحلیل رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری در سطح1000 هکتوپاسکال

تحقیقات جغرافیایی(توقف انتشار)
دوره 28، شماره 111، تابستان 1392، صفحه 67-82
مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری؛ امیر حسین حلبیان

5

تحلیل زمانی- مکانی چرخندهای ایران در سال 1376 خورشیدی

تحقیقات جغرافیایی(توقف انتشار)
دوره 28، شماره 108، بهار 1392، صفحه 143-162
فخری سادات فاطمی نیا؛ هوشمند عطائی

6

تحلیل همدید ارتباط پرفشار آزور با دماهای بیشینه ایران

تحقیقات جغرافیایی(توقف انتشار)
دوره 25، شماره 96، بهار 1389، صفحه 51-78
امیرحسین حلبیان

7

تحلیل همدید ارتباط پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با بارش روزانه در ایران

تحقیقات جغرافیایی(توقف انتشار)
دوره 25، شماره 97، بهار 1389، صفحه 47-82
امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری

8

شناسایی الگوهای گردشی ایجادکننده گرد و غبار در جنوب غرب ایران

تحقیقات جغرافیایی(توقف انتشار)
دوره 27، شماره 107، تابستان 1391، صفحه 119-138
بهرام نجف پور

9

طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 219-246
پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی

10

مدیریت بحران وقوع سیل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه‌های جوی

تحقیقات جغرافیایی(توقف انتشار)
دوره 27، شماره 105، بهار 1391، صفحه 115-128
امیر گندمکار


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.