کلیدواژه‌ها = تکتونیک
تعداد مقالات: 9

1

ارزیابی مورفومتری دره ها و ارتباط آن با تکتونیک های فعال در طاقدیس دنه خشک

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 115-130
جواد جمال آبادی؛ شهرام بهرامی

2

برآورد حجم مخروط افکنه های واقع در حاشیه طاقدیس دنه خشک و ارتباط آن با تکتونیک

دوره 29، شماره 112، بهار 1393، صفحه 59-72
شهرام بهرامی

3

بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگیهای مورفومتریک شبکه زهکشی و سطوح مثلثی شکل تاقدیس دنه خشک

دوره 28، شماره 110، بهار 1392، صفحه 197-210
سیاوش شایان؛ سیاوش شایان؛ شهرام بهرامی

4

بررسی عملکرد تکتونیک بر مخروط‌افکنه‌ها با تأکید بر توان لرزه‌ای گسل‌ها در واحدهای ساختمانی استان کرمانشاه

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 117-132
امجد ملکی؛ نسرین حیدری

5

تحلیل عوامل موثر در آنومالی الگوی شبکه زهکشی تاقدیس نسار (زاگرس شمال غربی)

دوره 27، شماره 104، بهار 1391، صفحه 105-132
مریم جعفری اقدم؛ مهران مقصودی؛ سجاد باقری سید شکری

6

تحلیل کمی ناهنجاری سلسله مراتبی شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک، مطالعه موردی: 10 حوضه آبخیز زاگرس

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-34
شهرام بهرامی

7

روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 35-56
جواد جمال آبادی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

8

شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال درطاقدیس پیکلا

دوره 30، شماره 118، بهار 1394، صفحه 207-222
محمد علی زنگنه اسدی؛ فریبا همتی؛ شهرام بهرامی

9

منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در شمال غرب کرمان، ایران

دوره 25، شماره 1، بهار 1388، صفحه 17-39
حامد زندمقدم؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی؛ بهنام رحیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.