کلیدواژه‌ها = سبزوار
تعداد مقالات: 13

1

پتروژنز دایک‌های هورنبلندیتی جنوب غرب سلطان‌آباد (شمال‌شرق سبزوار)

پترولوژی
دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 99-117
محسن نصرآبادی

2

پیدایش کانی‌های غیرمعمول در ترونجمیت‌های منطقه سلطان‌آباد (شمال‌شرق سبزوار): شواهدی از شرایط تبلور و جایگزینی ماگما

پترولوژی
دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 113-132
محسن نصرآبادی

3

تعیین سن، منشأ و جایگاه تکتونیکی توده‌های نفوذی جنوب سبزوار

پترولوژی
دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 1-20
ملیحه قورچی روکی؛ محمد حسن کریم‌پور؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی

4

جهت‌گیری‌های عاطفی افرادِ دو نسل نسبت به والدین و تعیین کننده‌های آن در شهر سبزوار

جامعه شناسی کاربردی
دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 97-114
حسین قدرتی؛ حسین افراسیابی؛ احمد محمدپور؛ علی یار احمدی

5

زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی ایزوتوپی گنبدهای آداکیتی ‏منطقة چکنه در جنوب قوچان (شمال‏‌خاوری ایران)‏

پترولوژی
دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-48
مهدی رضایی کهخایی؛ ایوب طاهری؛ حبیب‌اله قاسمی؛ سارا گردیده

6

سن‌سنجی U-Pb و تعیین ترکیب محل منشأ گنبدهای آداکیتی پساافیولیتی سبزوار

پترولوژی
دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 121-138
حبیب‌اله قاسمی؛ لایچنگ میائو؛ خدیجه جمشیدی

7

سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس پسا افیولیتی سبزوار

پترولوژی
دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 51-68
حبیب‌اله قاسمی؛ خدیجه جمشیدی؛ محمود صادقیان

8

شیمی سنگ‎کل و شیمی کانی داسیت‌های کرتاسه پسین جنوب غرب سبزوار: رهیافتی بر منشأ و جایگاه زمین‌ساختی آن‌ها

پترولوژی
دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-100
حبیب اله قاسمی؛ زکیه کاظمی؛ فردین موسیوند؛ ویلیام گریفین

9

فون سوسماران شهرستان سبزوار با تأکید بر گونه‌های هم‌زیستگاه به همراه ارائه چارچوبی برای تهیه نقشه‌های پراکنش خزندگان ایران

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 1-16
مسعود یوسفی؛ علی خانی؛ صیاد شیخی ئیلانلو؛ اسکندر رستگار پویانی

10

مهاجرت، تحرک سکونتی و ساخت اجتماعی – فضایی شهر سبزوار

مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای (توقف انتشار)
دوره 3، شماره 12، بهار 1391، صفحه 101-118
داود سمیعی‌پور؛ یعقوب زنگنه

11

نقش اقلیم در معماری بافت های مختلف شهری مطالعه ی موردی،شهر سبزوار

مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای (توقف انتشار)
دوره 7، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 105-126
محمد سلمانی مقدم؛ محمد باعقیده؛ عفت پورغلامحسن

12

نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوبات تپه‌های ماسه‌ای

تحقیقات جغرافیایی(توقف انتشار)
دوره 25، شماره 99، تابستان 1389، صفحه 101-114
طیبه مصباح‌زاده؛ حسن احمدی؛ حسن احمدی

13

واکاوی روند تغییرات ماهانه و سالانه فراسنج‏های اقلیمی در سبزوار

آب و هواشناسی کاربردی
دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 105-118
اسماعیل نصرآبادیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.