نویسنده = حجت اله سعیدی
تعداد مقالات: 11

1

ارزیابی روابط خویشاوندی کمپلکس Festuca-Lolium در ایران با استفاده از ردیف‌خوانی ناحیه بین ژنی trnH-psbA ژنوم کلروپلاستی

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 57-68
سهیلا رئیسی چهرازی؛ مجید شریفی تهرانی؛ حجت‌اله سعیدی

2

الگوهای هموپلازی صفت‌های ریخت‌شناسی در بخشه‌های Acanthoprason و Asteroprason از سردۀ پیاز (Allium L.) در قالب تبارزایی حاصل از توالی هسته‌ای ITS

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 71-82
آزاده اخوان؛ حجت اله سعیدی

3

بررسی روابط و تنوع درون گونه‌‌ای‌ Hordeum vulgare L. (جو زراعی و خودرو) در ایران با استفاده از داده‌های سیتولوژی

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 47-58
آزاده اخوان؛ حجت‌اله سعیدی

4

بررسی سیتوتاکسونومی جنس Catabrosa P. Beauv. از خانواده Poaceae در ایران

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 37-42
فاطمه رحمتی؛ حجت‌اله سعیدی

5

بررسی سیتوتاکسونومی گونه Cynodon dactylon (L.) Pers. در ایران

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 65-74
اکرم نصیری؛ حجت‌اله سعیدی

6

روابط فنتیک Lolium s.l. از تیره Poaceae در ایران بر اساس پروفایل لکه‌های فلاونوئیدی و صفات ریخت‌شناسی کمّی

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 97-110
سهیلا رئیسی چهرازی؛ حجت‌اله سعیدی؛ مجید شریفی تهرانی

7

مطالعه تاکسونومی جنس Salsola از تیره Chenopodiaceae در استان یزد

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 51-60
ساجده سعید آبادی؛ حجت‌اله سعیدی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ علی میر حسینی

8

مطالعه تاکسونومی زیرجنس Schedonorus (P. Beauv.) Peterm. از جنس Festuca L. در ایران

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 69-74
سید ذبیح‌اله حسینی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر؛ حجت‌اله سعیدی؛ مصطفی اسدی

9

مطالعه سیتولوژیک Hordeum bulbosum L. در ایران

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 17-24
حامد خدایاری؛ حجت‌اله سعیدی

10

مطالعه کاریوتیپ جنس .Poaceae) Vulpia Gmel) در ایران

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 45-52
آمنه فرامرزی؛ حجت‌اله سعیدی

11

مقایسه فیلوژنتیک ژنوم A در برخی از گونه‌های جنس Triticum با روش تحلیل کاریوتیپ

تاکسونومی و بیوسیستماتیک
دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 11-20
محمدحسین اهتمام؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد؛ حجت‌اله سعیدی؛ فاطمه ابراهیمContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.