نویسنده = علی اکبر کجباف
تعداد مقالات: 11

1

بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی

پژوهش های تاریخی
دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18
علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ قاسم چراغچی

2

بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه

پژوهش های تاریخی
دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 109-126
علی اکبر کجباف؛ حسین میرجعفری؛ فریدون نوری

3

تبیین تاثیر درآمدهای نفتی در پیدایش نهادهای جدید (آموزش و مطبوعات) در ایران و نقش این عوامل در شکل‌گیری زمینه‌های انقلاب اسلامی ایران (۱۳۳۲ تا 1357 ش/1953 تا ۱۹۷۹ م)

پژوهش های تاریخی
دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-34
مرتضی دهقان نژاد؛ علی اکبر کجباف؛ عبدالکاظم مجتبی زاده

4

تبیین و تحلیل وضعیت جمعیت و ﺗﺄثیر کشاورزی برآن در دورﮤ صفویه

پژوهش های تاریخی
دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-59
علی اکبر کجباف؛ مجتبی منصوریان؛ اصغر فروغی ابری

5

تبیین و مقایسة کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کُرد در دوره‌های صفویه و قاجار 1344 -907 ق/ 1925 – 1521 م

پژوهش های تاریخی
دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 29-58
علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ کورش هادیان

6

تحلیل و نقش رقابت‌های حمدانی ـ بریدی در رشد و ارتقای آل‌بویه

پژوهش های تاریخی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 33-40
علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ عبدالرفیع رحیمی

7

زمینه‌های بحران ارزاق عمومی (غله) توسط بریتانیا در ایران و مدیریت بر آن در ﻧﻴﻤﮥ غربی کشور سال‌های 1296و1297ش/1917و1918م

پژوهش های تاریخی
دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-34
میثم صاحب؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد

8

ماهیت ترکمانان عراقی و رابطه آنان با ترکمانان سلجوقی

پژوهش های تاریخی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 19-36
محسن مؤمنی؛ علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری

9

نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان (بین سالهای898-905هـ. ق)

پژوهش های تاریخی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-16
حسین میرجعفری؛ اصغر فروغی ابری؛ علی اکبر کجباف؛ محمد شورمیج

10

نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (1210 تا ۱۳۴۴ق/1۷۹۶ تا ۱۹۲۵م)

پژوهش های تاریخی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 39-54
علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ سمیه بختیاری

11

نگرشی بر آسیب‌های اقتصادی ایران عصر صفوی

پژوهش های تاریخی
دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 35-48
علی اخضری؛ علی اکبر کجبافContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.